×
no giftงานสารบรรณ แจ้งรับส่งหนังสือราชการzero รวมไทยต้านโกงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติSocial Distancingประกาศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติประกาศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติยกเลิกการใช้บัตรประชาชน
SPOTLIGHT
“เป้าหมายใหญ่ของประเทศที่ สอวช. จะร่วมขับเคลื่อน”
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดหาพัสดุ
ปฏิทินกิจกรรม
13
พ.ค. 2021
09
ก.พ. 2021
18
พ.ย. 2020
29
ต.ค. 2020
08
ม.ค. 2020
01
พ.ค. 2019
30
เม.ย. 2019
20
เม.ย. 2019
19
เม.ย. 2019
11
เม.ย. 2019
05
เม.ย. 2019
05
เม.ย. 2019
04
เม.ย. 2019
01
เม.ย. 2019
22
ม.ค. 2019
22
ม.ค. 2019
22
ม.ค. 2019