×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เลขาธิการ สวทน. เยือนจีน ร่วมประชุม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ครั้งที่ 2” พร้อมจับมือ 2 องค์กรด้านนโยบาย วทน. ของจีนร่วมทำงานในอนาคต

เลขาธิการ สวทน. เยือนจีน ร่วมประชุม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ครั้งที่ 2” พร้อมจับมือ 2 องค์กรด้านนโยบาย วทน. ของจีนร่วมทำงานในอนาคต

วันที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2019 1344 Views

เมื่อวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมการประชุม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ครั้งที่ 2” (2nd Belt and Road Forum for International Cooperation : BRF) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะผู้แทนจากกระทรวงวิทย์และเทคโนโลยีของไทย โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหม ซึ่งมีผู้นำประเทศต่าง ๆ 38 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม

การประชุมสุดยอดเส้นทางสายไหมนี้เป็นนโยบายของประธานาธิบดี สีจิ้น ผิง ที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2013 โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1. การพัฒนาเส้นทางสายไหมทางบก และ 2. เส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อสร้างเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่ถนน ทางรถไฟ โทรคมนาคม ท่อส่งน้ำมัน และท่าเรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งภายในภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันที่ 25 เมษายน 2562 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ได้เข้าพบประธานบริษัท Great Wall Enterprise Institute (GEI) และผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือการจัดทำนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่่างประเด็นอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย พร้อมยังได้แลกเปลี่ยนกรณีตัวอย่างด้านการจัดทำนโยบาย โดย สวทน. ในฐานะหน่วยนโยบาย พร้อมจะนำกรณีตัวอย่างมาศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายของประเทศต่อไป
 
สำรับช่วงบ่ายของวันดังกล่าว เลขาธิการ สวทน. ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อหลัก (Thematic Forums) เรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในเส้นทางสายไหม (Silk Road of Innovation) ซึ่งมี นายหวัง จื้อกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานเปิดการประชุม โดยนายหวัง ได้พูดถึงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับนานาประเทศ ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่มีข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ในเรื่องการแลกเปลี่ยนบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการร่วม รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต่อจากนี้ จีนจะส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการเปิดวิสัยทัศน์ด้านดังกล่าว รวมถึงมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับพันธมิตรด้วยการเดินไปข้างหน้าและเติบโตอย่างมีพลัง อีกทั้งการแบ่งปันผลประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ประกาศข้อริเริ่มความร่วมมือในเส้นทางแห่งนวัตกรรม และแผนปฏิบัติการ ภายใต้ข้อริเริ่ม หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ที่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จีน ไทย รัสเซีย แอฟริกาใต้ และศรีลังกา เข้าร่วม

และในช่วงบ่ายของวันที่ 26 เมษายน 2562 เลขาธิการ สวทน. ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท iSOFTSTONE ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ใน Software Park อุทยานวิทยาศาสตร์ของกรุงปักกิ่ง และได้หารือความร่วมมือการจัดทำนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง Smart City ของประเทศไทย อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำองค์กรด้านนโยบายจาก iSOFTSTONE อีกด้วย

นอกจากนี้ ระหว่างการเข้าร่วมหารือและเยี่ยมชม สวทน. ยังได้นัดหมายกับ 2 องค์กรของจีน (GEI และ iSOFTSTONE) เพื่อหารือถึงการทำงานร่วมกันในการจัดทำยุทธศาสตร์สร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยการส่งเสริมการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยี (Technology Enterprise) เพื่อนำประเทศไทยออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

Tags:

เรื่องล่าสุด