×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ บริติช คอนซิล รับสมัครผู้สนใจอบรมแบบเข้มข้นในพยากรณ์แนวโน้ม ทิศทาง เทคโนโลยี และความต้องการของอุตสาหกรกรรมอาหารในอนาคต

ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ บริติช คอนซิล รับสมัครผู้สนใจอบรมแบบเข้มข้นในพยากรณ์แนวโน้ม ทิศทาง เทคโนโลยี และความต้องการของอุตสาหกรกรรมอาหารในอนาคต

วันที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2019 1128 Views

สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส  ร่วมมือกับ The British Council  รับสมัครผู้สนใจเพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น พัฒนาบุคลากรและสร้างแผนยุทธศาสตร์ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวอยู่ในภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Links) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการระบุทิศทางการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ให้กับประเทศไทย และต่อยอดความรู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น

สำหรับรายละเอียดในแต่ละโครงการที่เปิดอบรมนั้น ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า ประกอบไปด้วย  โครงการ Sensory and Consumer Behaviours: Train-the-Trainers Program จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ที่ จังหวัดเชียงราย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร เนื้อหการอบรมจะเกี่ยวกับการประเมินการรับความรู้สึก วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และพัฒนาและประเมินกรณีศึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในประเด็นมุ่งเป้า และเพื่อเรียนรู้ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากสหราชอาณาจักร

ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงคือ  Foresight for Food Industry: Train-the-Trainers Program จะอบรมระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 ที่ เขาใหญ่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สหราชอาณาจักร เนื้อหาในการอบรมจะเกี่ยวกับกระบวนการคิดและกระบวนการพยากรณ์ ทิศทางและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร และจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่สหราชอาณาจักรในวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในประเด็นมุ่งเป้า และเพื่อเรียนรู้ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากสหราชอาณาจักร

“ทั้งสองโครงการจะ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2562 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่านละ 20,000 บาท ต่อโครงการ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางในข้อกำหนด ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารการอบรม รวมถึงการเดินทางไปสหราชอาณาจักร สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/…/university-industry-links” ดร.อัครวิทย์ กล่าว

เรื่องล่าสุด