×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » นักธุรกิจสนใจต่อยอดงานวิจัยค่ายนาโนเทค – TCELS ล้น “สวทน.” พร้อมลุยปั้นผู้ประกอบการนวัตกรรมต่อเนื่อง

นักธุรกิจสนใจต่อยอดงานวิจัยค่ายนาโนเทค – TCELS ล้น “สวทน.” พร้อมลุยปั้นผู้ประกอบการนวัตกรรมต่อเนื่อง

วันที่เผยแพร่ 11 เมษายน 2019 1035 Views

ในการนำเสนองานผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการของนักวิจัยจาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS รวมทั้งสิ้น 4 ผลงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Uplifting Businesses to Innovation Driven Enterprises (IDE) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นผู้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก

สำหรับ 4 ผลงานวิจัยประกอบไปด้วย 1.นาโนอิมัลเจลอนุภาคนาโนน้ำมันไพล และ 2.ขมิ้นชันบรรเทาอาการปวดเมื่อย ผลงานของนักวิจัยนาโนเทค โดยจุดเด่นของงานวิจัยดังกล่าว คือมีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์กักเก็บกลุ่มน้ำมันหอมระเหยที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ผลิตภัณฑ์ที่มีอนุภาคนาโนน้ำมันไพลและขมิ้นชันที่ลดสีและกลิ่นที่มากเกินของสารสกัด สะดวกต่อการใช้งานด้วยสูตรตำรับนาโนอิมัลเจล อีกทั้งยังผ่านการทดสอบทางด้านชีววิทยาและผ่านการทดสอบการระคายเคืองกับอาสาสมัคร โครงการวิจัยนี้เป็นการผลิตต้นแบบอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหยและสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการเมื่อยล้าและบรรเทาอาการอักเสบ เพื่อประโยชน์ในการลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ปวดข้อและเคล็ดต่างๆ โดยมีการนำกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เจลที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยอนุภาคนาโนไขมันใช้ส่วนประกอบที่เป็นสารที่สามารถย่อยสลาย เข้ากันได้ดีในองค์ประกอบของเจล และไม่ระคายกับผิวหนัง ทั้งนี้มีวิธีการเตรียมการที่ทำได้ง่าย และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้  3.ขมิ้นชันลดสีเพื่อใช้ทางผิวหนัง อีกหนึ่งผลงานของนักวิจัยนาโนเทค ที่ทำให้มีความน่าใช้มากขึ้น โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการปลดปล่อยของสารสำคัญ และลดการติดสีของขมิ้นชันต่อเสื้อผ้าและผิวหนัง 4.อนุภาคนาโนกักเก็บน้ำมันกานพลูสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และลดการเคลื่อนไหวของสัตว์น้ำ ผลงานของนักวิจัยนาโนเทค เป็นผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติ อยู่ในรูปของสารละลายใสสีเหลือง สามารถใช้งานได้ทันที สามารถออกฤทธิ์ให้สัตว์น้ำมีอาการซึมและสงบลง ลดการเคลื่อนไหว ลดการเผาผลาญพลังงาน ลดการขับถ่ายของเสีย จึงเป็นการช่วยให้สัตว์น้ำยังคงความสมบูรณ์ไว้ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการขนส่งสัตว์น้ำ ที่จะช่วยลดความบอบช้ำจากการเคลื่อนย้าย รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ การคัดปลา การชั่งน้ำหนัก การผสมเทียม การให้วัคซีน การทำเครื่องหมาย รวมไปถึงการจัดการทางสัตวแพทย์อื่น ๆ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์น้ำและเกษตรกรผู้ใช้ รวมถึงผู้บริโภคสัตว์น้ำที่ได้รับสารดังกล่าว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือ มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ปริมาณสารออกฤทธิ์ รวมไปถึงการทดสอบกับสัตว์น้ำเพื่อการเปรียบเทียบ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถออกฤทธิ์ในการสลบปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

โดยต่อจากนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจแต่ละผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยมานำเสนอ จะต้องส่งแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่สนใจมาให้คณะกรรมการโครงการพิจารณาและคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อให้เกิดการนำผลงานสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคาดว่าประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะสามารถเริ่มการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า ทางโครงการจะมีการติดตามประเมินผลตลอดการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ พร้อมถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม เสนอต่อรัฐบาลต่อไป

Tags:

เรื่องล่าสุด