×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สวทน. ร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับสูงของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “โออีซีดี” พร้อมนำกรณีตัวอย่างมาปรับใช้ในการพัฒนานโยบายของประเทศ และหารือความร่วมมือในการศึกษาเศรษฐกิจฐานชีวภาพในประเทศไทย

สวทน. ร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับสูงของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “โออีซีดี” พร้อมนำกรณีตัวอย่างมาปรับใช้ในการพัฒนานโยบายของประเทศ และหารือความร่วมมือในการศึกษาเศรษฐกิจฐานชีวภาพในประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ 5 เมษายน 2019 1401 Views

(วันที่ 3-5 เมษายน 2562) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะผู้แทนจากประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development) หรือ “โออีซีดี” ณ ศูนย์ประชุมสำนักงานใหญ่ของโออีซีดี กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee for Scientific and Technological Policy – CSTP) ครั้งที่ 114 และการประชุมโต๊ะกลมระดับสูงของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (High-Level Roundtable of the CSTP) ในหัวข้อ การสร้างนโยบายทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสังคม

ทั้งนี้ การจัดทำนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำระบบฐานข้อมูลการวิจัยที่เชื่อมโยงระดับประเทศนั้น มีความจำเป็นอย่างมากกับประเทศไทย โดยเฉพาะสำหรับการเตรียมการไปสู่การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ 

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในการขึ้นกล่าวในที่ประชุมระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยมุ่งเป้า (Mission Oriented Program)” อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำองค์กรด้านนโยบายจากทั่วโลก ซึ่ง สวทน. ในฐานะหน่วยนโยบาย พร้อมจะนำกรณีตัวอย่างมาปรับใช้ในการพัฒนานโยบายของประเทศต่อไป พร้อมกันนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมการวางระบบฐานข้อมูลการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลของโออีซีดี โดยในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับการจัดทำข้อมูลด้านนโยบาย วทน. ภายใต้โครงการฐานข้อมูล วทน. และเข็มทิศนโยบาย วทน. (Science, Technology and Innovation Outlook and STIP Compass) กับโออีซีดี โดยเห็นได้จากข้อมูลของประเทศไทยที่ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลระดับโลก

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการประชุม โออีซีดี ที่ประเทศไทยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิก (Participant) นอกจากนี้ระหว่างการเข้าร่วมประชุม สวทน. ยังได้นัดหมายกับหน่วยงานภายใต้ โออีซีดี เพื่อหารือถึงการทำงานร่วมกันในการศึกษาเศรษฐกิจฐานชีวภาพในประเทศไทยอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.

Tags:

เรื่องล่าสุด