messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2021 3856 Views

ประกาศ-สอวช.-รับรองหลักสูตรและการจ้างงาน

docmore_1620894779956_6063_ประกาศ-สอวช.-ฉบับที่-2-เรื่อง-รับรองหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอัชฌา ป่านแก้ว  02-109-5432 ต่อ 509, e-mail: atcha@nxpo.or.th
ดร.ดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล 02-109-5432 ต่อ 564, e-mail: duangrat@nxpo.or.th

Tags:

เรื่องล่าสุด