×

NXPO’S Highlights เดือนพฤษภาคม 2566

วันที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2023

รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าแต่ละเดือน สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญของ สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– สอวช. ร่วมกับ สสว. และ BEDO ขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (วันที่ 2 พฤษภาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16253/

– กระทรวง อว. เปิดประชาพิจารณ์ตั้ง “มหาศิลปาลัย” ดึง “วิทยาลัยเพาะช่าง” เป็นแกน “เอนก” เผยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปะ สุนทรียะ อารยะ เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รับนักศึกษาโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบ TCAS แต่สามารถเอาผลงานมาเสนอขอรับการคัดเลือก (วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16365/

– “เอนก” มอบ สอวช. เป็นมันสมองขับเคลื่อนบริษัทฐานนวัตกรรม นำไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ย้ำ ภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยน ไทยมีโอกาสเปิดรับนักลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มจากนานาประเทศ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16526/

– กระทรวง อว. เดินหน้าปลดล็อกหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เพิ่มอีก 3 หลักสูตร ผลิตบัณฑิตรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมหนุนสร้างผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีและผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (วันที่ 25 พฤษภาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16553/

ประมวลข่าวสารอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 “ดร.กิติพงค์” ชี้สมรรถนะสำคัญสำหรับเด็กยุคใหม่ หนุนสร้างการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ยึดเด็กเป็นตัวตั้ง ลดความเหลื่อมล้ำ ปรับบทบาทครูอาจารย์จากผู้สอนเป็นเมนเทอร์

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16341/

– วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สอวช.ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16706/

– วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สอวช. และ ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค จัดบรรยายพิเศษ Foresight Forum “AI ในการพัฒนานโยบายและคาดการณ์เทคโนโลยี”

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16354/

– วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สอวช. โดย STEM One-Stop Service (STEM OSS) ร่วมกับบีโอไอ จัดประชุมเพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต และการบริการของแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง แก่คณะนักลงทุนจากนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16384/

– วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “AI for Social Good” ในประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ อภิปรายหาแนวทางเชื่อมโยงงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ สู่นโยบายภาครัฐที่ปฏิบัติได้จริง

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16391/

– วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สอวช. เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกับ IFC

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16675/

– วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สอวช. และ ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค รับเชิญเป็นผู้อภิปรายแบ่งปันประสบการณ์ในงาน “Opening Green Windows: Technological opportunities for a low-carbon world in Asia and the Pacific” จัดโดย UNCTAD UNESCAP และ ITD กระทรวงพาณิชย์

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16467/

– วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สอวช. ร่วมการประชุมประจำปี ESCAP สมัยที่ 79 แลกเปลี่ยนมุมมองของประเทศไทยในการเร่งรัดการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16487/

– วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สอวช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการตามกรอบแนวคิด BCG จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16681/

– วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สอวช. เข้าเยี่ยมชมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศ บริษัทบิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16542/

– วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 อว. หารืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (HKSTP) ผลักดันความร่วมมือสร้างระบบนิเวศการวิจัยและผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16687/

– วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 “รัฐมนตรีเอนก” นำคณะผู้บริหารกระทรวง อว. หารือมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงสร้างความร่วมมือพัฒนาการอุดมศึกษาและการวิจัย ชวนเปิดหลักสูตรร่วมสร้างกำลังคนตอบโจทย์ธุรกิจท่องเที่ยว

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16694/

– วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 อว. หารือบริษัทเทคโนโลยีระดับแนวหน้าจีนด้านโดรน หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างความร่วมมือพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16700/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.

อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ!!!