messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. โดย STEM One-Stop Service (STEM OSS) ร่วมกับบีโอไอ จัดประชุมเพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต และการบริการของแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง แก่คณะนักลงทุนจากนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

สอวช. โดย STEM One-Stop Service (STEM OSS) ร่วมกับบีโอไอ จัดประชุมเพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต และการบริการของแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง แก่คณะนักลงทุนจากนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วันที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2023 524 Views

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณะทำงาน STEM-OSS โดย นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต และแนะนำการบริการของ STEM OSS” ในการประชุมต้อนรับคณะนักลงทุนจากนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน แนวโน้มเศรษฐกิจไทย โอกาสในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต และแนะนำการบริการของแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเนื่องในโอกาสที่คณะนักลงทุนเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนและเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและเยี่ยมชมงาน SUBCON Thailand 2023 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมเทค

โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งการแนะนำบริการของ STEM OSS ให้เป็นที่รู้จักแก่นักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้และการเข้าถึงการบริการจาก STEM OSS เพิ่มมากขึ้น

เรื่องล่าสุด