×

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และรายงานผลการดำเนินงาน


หน้าหลัก » แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และรายงานผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2566)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2565 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2564 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564)
Download : ผลการดำเนินงาน 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564)
Download : ผลการดำเนินงาน 2564 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2563 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563)
Download : ผลการดำเนินงาน 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563)
Download : ผลการดำเนินงาน 2563 รอบ 6 เดือน