×

NXPO’S Highlights เดือนสิงหาคม 2566

วันที่เผยแพร่ 12 กันยายน 2023

รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าแต่ละเดือน สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญของ สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– 4 องค์กรขับเคลื่อนประเทศ กศว.-สภาพัฒน์ -สอวช.-สภาอุตฯ จี้รัฐออกมาตรการสร้างแรงจูงใจภาคเอกชน เพิ่มลงทุนวิจัยและนวัตกรรม นำพาประเทศไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลาง สู่ประเทศพัฒนาแล้ว (วันที่ 10 สิงหาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18741/

– สอวช. เปิดสถานี Kids Creative Station ชวนปล่อยไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปี 66 (วันที่ 11 สิงหาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18779/

– สอวช. ประกาศร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการริเริ่มนวัตกรรมระบบนิเวศและเมืองต้นแบบสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) (วันที่ 16 สิงหาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18826/

– “เอนก” ฝาก สอวช. มัดรวมโครงการเมืองต้นแบบ “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” และแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ให้เร่งขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ชี้เป็นเทรนด์โลกที่เลี่ยงไม่ได้ ต้องเดินหน้าต่อไม่ให้ตกขบวน (วันที่ 18 สิงหาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18891/

ประมวลข่าวสารอื่น ๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 3 สิงหาคม 2566 สอวช. – ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ต้อนรับนักวิจัยจาก APERC และ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18792/

– วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สสว. ร่วมกับ สอวช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดสัมมนาฯ “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” สำหรับผู้ประกอบการ MSME พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18852/

– วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรายงานผลการประเมิน ITA ปี 66 – สอวช. คว้าอันดับ 4 ของหน่วยงานประเภท องค์การมหาชน ด้วยคะแนน 95.08

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18773/

– วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สอวช. ร่วมประชุมโต๊ะกลมเรื่องธรรมาภิบาลของปัญญาประดิษฐ์ เน้นย้ำความสำคัญในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18861/

– วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สอวช. เผยอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคตของไทยมีโอกาสเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ชี้รัฐมีนโยบายส่งเสริมการให้ทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของตลาดในอนาคต

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18955/

– วันที่ 21 สิงหาคม 2566 สอวช.-บพข. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่น เสริมแกร่งด้านนโยบายและงานวิจัยไทย

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18927/

– วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สอวช.-NIGT เข้าเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงาน Hydrogen ณ ศูนย์การเรียนรู้กฟผ. สำนักงานกลาง

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18945/

– วันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2566 สอวช. ร่วมศึกษาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ เพิ่มโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18982/

– วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สอวช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18932/

– วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สอวช. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศบังกลาเทศ ในการประชุม South – South Knowledge Exchange with Thailand NDE

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/18962/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.

อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ!!!