messenger icon
×
หน้าหลัก » NXPO Awards » สอวช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX

สอวช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX

วันที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2023 394 Views

(24 สิงหาคม 2566) ตัวแทนงานสื่อสารนโยบาย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผลิตเนื้อหาและสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้ธีมใหญ่ในการผลิตสื่อฯ คือ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “สู่การพัฒนาประเทศ”

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว คือ การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) หรือหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สอวช. และ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่จะตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนเตรียมพร้อมสู่อนาคต และรองรับความต้องการกำลังคนได้อย่างรวดเร็ว เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภายในทีมประกอบด้วยตัวแทนสมาชิกจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สอวช. สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง อว.

สำหรับหลักสูตร COMMU MAX เป็นการปรับแนวคิดและสร้างโมเดลการทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น AI และ Social Listening Tools เข้ามามีส่วนช่วยในการวางแผนและจัดทำสื่อเพื่อยกระดับให้งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

สามารถรับชมผลงานสื่อฯ ที่ สอวช. จัดทำได้ ดังนี้

1. “เอนก” ชูหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เป็นโอกาสทองในการพัฒนากำลังคน เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา พร้อมอนุมัติหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เพิ่ม รวมแล้ว 11 ข้อเสนอ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nxpo.or.th/th/17867/

2. พาสำรวจเส้นทางหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้บัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nxpo.or.th/th/18701/

3. อัปเดตหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ 11 ข้อเสนอแรกที่ผ่านการอนุมัติ มีหลักสูตรอะไรบ้าง? ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nxpo.or.th/th/18707/

ขอบคุณภาพจาก วช.

Tags:

เรื่องล่าสุด