×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. – ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ต้อนรับนักวิจัยจาก APERC และ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ

สอวช. – ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ต้อนรับนักวิจัยจาก APERC และ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ

วันที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2023 325 Views

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สอวช. – ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC Center for Technology Foresight: APEC CTF) นำโดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.). และผู้อำนวยการศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Alexander Izhbuldinan, Senior Researcher จาก ศูนย์วิจัยพลังงานเอเชียแปซิฟิก (APERC: Asia Pacific Energy Research Centre ) และทีมนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr. Alexander Izhbuldinan ได้แนะนำ APERC และผลงานความเชี่ยวชาญในการใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิจัย วิเคราะห์นโยบาย และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการพลังงานที่ยั่งยืนในเศรษฐกิจสมาชิกใน APEC ยกตัวอย่างเช่น APEC Energy Demand and Supply Outlook 2022

ในระหว่างการประชุม ดร. สุรชัยได้เน้นความสำคัญของการพยากรณ์ในการกำหนดนโยบายพลังงานที่ยั่งยืน และได้เน้นถึงความจำเป็นในการวางแผนล่วงหน้าโดยใช้เครื่องมือ Foresight และการเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนจาก APEC CTF, APERC และ ERI ได้พูดคุยเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการ โอกาสในการร่วมมือที่เป็นไปได้ และวิธีการในการใช้ความเชี่ยวชาญร่วมกัน

Tags: #APECCTF

เรื่องล่าสุด