×

NXPO’S Highlights เดือนเมษายน 2566

วันที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2023

รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าแต่ละเดือน สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญของ สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– สภานโยบายฯ เห็นชอบร่างระเบียบร่วมทุน นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พร้อมมอบกระทรวงการคลัง และ อว. ขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงการลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมรับการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (วันที่ 19 เมษายน 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15677/

– สอวช. ตั้งเป้าผลิตนักสร้างสรรค์ดิจิทัล 5,000 ราย หนุนพัฒนาเขตนวัตกรรมวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ “เอนก” ชี้ไทยมีรากลึกศิลปะ สุนทรียะ แนะขุดตาน้ำในท้องถิ่น ต่อยอดเป็นแผนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (วันที่ 20 เมษายน 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15698/

– สอวช. เปิดสัมมนาเส้นทางสู่ Green Hydrogen พลังงานทางเลือกสำคัญที่จะช่วยนำพาประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 (วันที่ 24 เมษายน 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15900/

– สอวช. เปิดเวทีแบ่งปันแนวทางสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม มุ่งเน้นผสานการทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์สำคัญของประเทศ ผ่านแรงขับเคลื่อน 3 พลัง ทั้งพลังจากความรู้ ประชาชน และอำนาจรัฐ (วันที่ 24 เมษายน 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16046/

ประมวลข่าวสารอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 16 เมษายน 2566 สอวช. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอประสบการณ์ STI Think Tank ของประเทศไทยในเวที APEC

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15651/

– วันที่ 20 เมษายน 2566 สอวช. เข้าร่วมการประชุมริเริ่มโครงการร่วมกับ OECD ภายใต้โครงการการสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ด้าน วทน. เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนและการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15779/

– วันที่ 24 เมษายน 2566 สอวช. จัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 66 ช่วยพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตบุคลากร นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15980/

– วันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 สอวช. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มนโยบายสาธารณะ ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม สู่แพลตฟอร์มที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16190/

– วันที่ 28 เมษายน 2566 สอวช. และ ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์ในการอบรมเชิงลึกการดำเนินการด้านการทูตพาณิชย์และการเจรจาการค้า ที่จัดโดย UNESCAP และกระทรวงพาณิชย์

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/16214/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.

อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ!!!