ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
3 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบ ERP เวอร์ชั่น 6.1
ดาวน์โหลด
0
19 ธันวาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดทำข้อเสนอโครงการฯ
ดาวน์โหลด
0
1 พฤศจิกายน 2018
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
0
11 ตุลาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานและจัดทำข้อมูลฯ
ดาวน์โหลด
0
1 ตุลาคม 2018
ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่สำนักงาน
ดาวน์โหลด
0
1 ตุลาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
0
24 กันยายน 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งฯ
ดาวน์โหลด
0
24 กันยายน 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 – 4 และ 10 – 16
ดาวน์โหลด
0
31 สิงหาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ UX/UI
ดาวน์โหลด
0
24 สิงหาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาต้นแบบกระบวนการประสานงานข้ามหน่วยงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
0