×

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพรวมถึงดูแลทรัพย์สินบุคลากร สำนักงาน และประสานงานด้านการต้อนรับ งานธุรการ สอวช.

วันที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพรวมถึงดูแลทรัพย์สินบุคลากร สำนักงาน และประสานงานด้านการต้อนรับ งานธุรการ สอวช.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา