ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
24 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่สำนักงาน
ดาวน์โหลด
0
19 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
19 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โดยวิธีคัดเลือก
ดาวน์โหลด
0
16 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
10 กรกฎาคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนไทย ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
0
3 กรกฎาคม 2019
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน CEO Innovation Forum 2019
ดาวน์โหลด
0
2 กรกฎาคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์แบบองค์กร
ดาวน์โหลด
0
2 พฤษภาคม 2019
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ดาวน์โหลด
0
16 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ
ดาวน์โหลด
0
4 มกราคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะฯ
ดาวน์โหลด
0