×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
18 มกราคม 2021
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี
ดาวน์โหลด
0
8 มกราคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านงานประชุมและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0
4 มกราคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจ้างศึกษาและจัดทำกลยุทธ์การสร้างโอกาศทางการค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยในประเทศอินเดีย
ดาวน์โหลด
0
3 ธันวาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการออกแบบและจัดทำระบบบริหารจัดการให้บริการร่วม (Shared Service Management System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
17 พฤศจิกายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
0
4 พฤศจิกายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูล ในการปฏิบัติงานเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
2 ตุลาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
ดาวน์โหลด
0
1 ตุลาคม 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพรวมถึงดูแลทรัพย์สินบุคลากร สำนักงาน และประสานงานด้านการต้อนรับ งานธุรการ สอวช.
ดาวน์โหลด
0
25 กันยายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน พร้อมพนักงานรถตู้ 1 คน
ดาวน์โหลด
0
25 กันยายน 2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คน
ดาวน์โหลด
0