×

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการดำเนินงาน


หน้าหลัก » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 กันยายน 2567)

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2567 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 กันยายน 2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2566)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564)
Download : ผลการดำเนินงาน 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564)
Download : ผลการดำเนินงาน 2564 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563)
Download : ผลการดำเนินงาน 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563)
Download : ผลการดำเนินงาน 2563 รอบ 6 เดือน