×

NXPO’S Highlights เดือนมีนาคม 2566

วันที่เผยแพร่ 10 เมษายน 2023

รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าแต่ละเดือน สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญของ สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– ครม. เห็นชอบ “ร่างระเบียบฯ ร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน” พร้อมไฟเขียวตั้ง “สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมฯ” เพื่อหนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม (วันที่ 7 มีนาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14820/

– สอวช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (วันที่ 16 มีนาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14885/

– สอวช. ลงนามความร่วมมือผลักดัน 5 ข้อเสนอด้านนโยบาย ในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคีด้าน วทน. ระหว่างประเทศ CLTV หวังเพิ่มขีดความสามารถระดับประเทศเชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาค (วันที่ 30 มีนาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15376/

– สอวช. ชี้แนวทางพัฒนากำลังคนแบบ co-creation รัฐ-เอกชน ร่วมออกแบบหลักสูตรการพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์ภาคผู้ใช้บัณฑิตจริง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกสมัยใหม่ (วันที่ 31 มีนาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15367/

ประมวลข่าวสารอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 สอวช. แบ่งปันประสบการณ์ พร้อมชี้แนวทางการจัดทำการประเมินความต้องการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บนเวที UN

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14777/

– วันที่ 7 มีนาคม 2566 ครม. ขยายเวลามาตรการทางภาษีเพิ่มอีก 3 ปี ส่งเสริมการจ้างงานและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง ตั้งเป้าหนุนจ้างงาน 5,000 ตำแหน่ง พร้อมเพิ่มจำนวนผู้ฝึกอบรม 20,000 คน จาก 1,000 บริษัท ภายในปี 66

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14827/

– วันที่ 10 มีนาคม 2566 สอวช. ร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14847/

– วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2566 สอวช. ร่วมการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะหน่วยประสานงานกลางด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15412/

– วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2566 สอวช.  เข้าร่วมการประชุมและร่วมกล่าวถ้อยแถลง ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 122 โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14943/

– วันที่ 29 มีนาคม 2566 สอวช. ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงานของ NDE Thailand กับ Climate Technology Centre and Network ในการประชุม 21st CTCN Advisory Board Meeting

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15327/

– วันที่ 31 มีนาคม 2566 สสว. ร่วมกับ สอวช. จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” รุ่นที่ 1

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/15519/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.

อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ!!!