×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » บพข. สอวช. ร่วม “เสวนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับรถขนส่งและรถแดงโดยสารจังหวัดเชียงใหม่”

บพข. สอวช. ร่วม “เสวนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับรถขนส่งและรถแดงโดยสารจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2022 266 Views

บพข. สอวช. ร่วม “เสวนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับรถขนส่งและรถแดงโดยสารจังหวัดเชียงใหม่” ณ บริษัทพนัสฯ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2565 โดยมี คุณสุรชาติ ประชาพิทักษ์ รองประธาน ชมรมรถไฟฟ้าเชียงใหม่, ผศ.ดร. วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณะบดีวิทาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย คณะอนุกรรมการระบบคมนาคมแห่งอนาคต บพข. สอวช. และ ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจนวัตกรรม บริษัทพนัส แอสเซมบรีย์ จำกัด ร่วมการเสวนา เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง มีสุขภาพที่ดี ลดมลพิษและก้าวไปสู่เมืองไร้คาร์บอน โดยมีผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 31 คน

เรื่องล่าสุด