messenger icon
×

NXPO’S Highlights เดือนธันวาคม 2565

วันที่เผยแพร่ 9 มกราคม 2023

รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าแต่ละเดือน สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญของ สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– กระทรวง อว. ผนึกกำลังกระทรวงดิจิทัลฯ และพันธมิตร ร่วมสร้างระบบนิเวศพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืนในประเทศไทย (วันที่ 7 ธันวาคม 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/13835/

– สอวช. – ภาคเอกชน มั่นใจจากความสำเร็จในเวทีเอเปค 2022 จะนำไปสู่การเป็น บีซีจีโมเดลของโลก เผยต้นแบบการดำเนินการภาคเอกชน BCG Model ไทย มาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันที่ 28 ธันวาคม 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/13982/

– สอวช. ปลื้ม สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 15 ประกาศเจตนารมณ์ สนับสนุนการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ บีซีจี ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ลดเหลื่อมล้ำ ขจัดยากจนข้ามรุ่น บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 27 ธันวาคม 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14010/

– สอวช. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน ส่งความสุขด้วยความรู้ผ่านช่องทางการพัฒนาบุคลากร พร้อมเปิดช่องทางใหม่แกะกล่องให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะเรียนฟรีกว่า 250 หลักสูตร (วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14030/

ประมวลข่าวสารอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวทีสมัชชาสุขภาพ ส่งต่อยุทธศาสตร์ใช้บีซีจีแก้จน สู่การเป็นวาระแห่งชาติ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/13804/

– วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สอวช. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ บริเวณท้องสนามหลวง

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/13817/

– วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ครม.ไฟเขียว “กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2566–2570 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 และ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570” ปฎิรูปประเทศด้าน อววน. ขณะที่กระทรวง อว. ชี้เป็นกลไกนำการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด สู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2580

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/13852/

– วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2565 สอวช. ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้าง Learning City พัฒนาชุมชนพร้อมพัฒนาการศึกษาและสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/13902/

– วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สอวช. เข้าร่วมกล่าวอภิปรายในงาน The Business Innovation for the SDGs Forum ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/13890/

– วันที่ 16 ธันวาคม 2565 สอวช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/13878/

– วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สอวช. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “พระองค์ภา” พร้อมกับกระทรวง อว. มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/13971/

– วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สอวช. เปิดผลการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค CLIV+T สู่เป้าหมายการพัฒนาด้านนโยบายและกลไกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/13997/

– วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สอวช. เผยกรอบนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสอดคล้องกับผลจากการประชุมเอเปค ที่ให้ความสำคัญการตั้งเป้าหมายและมาตรฐานร่วมกัน โดยประเทศไทยต้องเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/14018/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.

อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ!!!