×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. – ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการทำงานด้าน Foresight ร่วมกับสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอวช. – ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการทำงานด้าน Foresight ร่วมกับสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2023 82 Views

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)โดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC Center for Technology Foresight – APEC CTF) เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการทำงานด้าน Foresight ร่วมกับสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รองผู้อำนวยการ สอวช. และ Executive Director APEC CTF ได้นำทีมศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค เข้าพบทีมผู้บริหารและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นถึงภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน และงานด้านการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ของ สอวช. ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

จากการพูดคุยหารือทั้งในระดับบริหารและงานวิจัยพบความเป็นไปได้ที่ สอวช. และสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะสามารถดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ทั้งในประเด็นสำคัญด้าน Climate Change และ Sustainability ที่เป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีงานที่มีความร่วมมือร่วมกับสถาบันวิจัยในไทยและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค:  https://apecctf.org/

เรื่องล่าสุด