×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » อว. ทุ่ม 17,000 ล้าน เปลี่ยนประเทศไทยใน 4 มิติ ดัน 3 โครงการควิกวิน พันนวัตกรรมแก้จน อาสาประชารัฐ และนวัตกรรมเพื่อสังคม อนุมัติล็อตแรก 1,000 ล้าน เสริมแกร่ง 100 มหาวิทยาลัย และกว่า 40 หน่วยงานวิจัยทั่วประเทศปูพรมทำงานร่วมกับชุมชน หวังเพิ่มรายได้ต่อหัวประชากร 150,000 บาทต่อปี เพิ่มจากเดิม 2.5 เท่า

อว. ทุ่ม 17,000 ล้าน เปลี่ยนประเทศไทยใน 4 มิติ ดัน 3 โครงการควิกวิน พันนวัตกรรมแก้จน อาสาประชารัฐ และนวัตกรรมเพื่อสังคม อนุมัติล็อตแรก 1,000 ล้าน เสริมแกร่ง 100 มหาวิทยาลัย และกว่า 40 หน่วยงานวิจัยทั่วประเทศปูพรมทำงานร่วมกับชุมชน หวังเพิ่มรายได้ต่อหัวประชากร 150,000 บาทต่อปี เพิ่มจากเดิม 2.5 เท่า

วันที่เผยแพร่ 2 สิงหาคม 2019 132 Views

เมืองทองธานี / 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “ประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สามารถออกแบบแผนด้าน ววน. ของประเทศ ได้ตามเป้าหมายของกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบุคลากรในระบบ ววน. เข้าร่วมกว่า 1,200 คน

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า หนึ่งในจุดเด่นของการปฏิรูปสู่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การปฏิรูประบบงบประมาณให้สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนา ที่มีลักษณะงาน รูปแบบการลงทุนและชุดของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างจากงานทั่วไปอย่างสิ้นเชิง โดยปฏิรูประบบงบประมาณผ่านกองทุนจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Grant ตอบโจทย์ที่สำคัญและสามารถทำการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง (Multi-year) ช่วยปลดล๊อคระบบงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม สามารถรับเงินงบประมาณจากกองทุนฯ ได้แบบ Multi-year และสามารถให้ทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนได้ โดยกระทรวงได้มีการจัดสรรงบประมาณ 17,000 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนประเทศใน 4 มิติ คือ 1.ปฏิรูปการอุดมศึกษาทั้งระบบ  2. สร้างคนและพัฒนาคน 3. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 4. สร้างและพัฒนานวัตกรรม

“ในระยะแรกกระทรวงจะทุ่ม 1,000 ล้านบาท ใน 3 โครงการที่ทำทันที ประกอบด้วย 1. โครงการ 1,000 นวัตกรรมแก้จน ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนจากที่เดิมมีรายได้ประมาณ 57,000 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 150,000 บาท/คน/ปี จำนวน 90,000 ราย โดยมีมหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์ประสานงานที่ สกสว. ตั้งขึ้นทั่วประเทศ กว่า 40 แห่ง เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อน 2. โครงการอาสาประชารัฐ โดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ที่จะขยายผลโครงการบัณฑิตจิตอาสาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ออกไปทำงานในชุมชน โดยจะขยายผลปูพรมไปตามหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ 3. โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” ดร.กิติพงค์ กล่าว

Tags:

เรื่องล่าสุด