messenger icon
×

NXPO’S Highlights เดือนมิถุนายน 2567

วันที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2024

รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าแต่ละเดือน สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญของ สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– อว. จับมือมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนชั้นนำจัด Semiconductor Bootcamp 2024 ฝึกทักษะ เตรียมความพร้อมนักศึกษากว่า 100 คน ป้อนสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (วันที่ 1 มิถุนายน 2567)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25486/

– กระทรวง อว. โดย สอวช. เผย อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตของไทยมีโอกาสเติบโตสูง ชี้ต้องขับเคลื่อนต่อยอด R&D เตรียมพร้อมพัฒนากำลังคน พัฒนาตลาด ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (วันที่ 13 มิถุนายน 2567)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25841/

– “ศุภมาส” ย้ำ สอวช. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากำลังคนคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ (วันที่ 21 มิถุนายน 2567)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25990/

– กระทรวง อว. โดย สอวช. เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้การจัดตั้ง University Holding Companyดึง 4 มหาวิทยาลัยแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายที่ช่วยผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นจริง (วันที่ 26 มิถุนายน 2567)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/26102/

ประมวลข่าวสารอื่น ๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 2-10 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. เป็นตัวแทนของประเทศกำลังพัฒนา (Developing Country) นำเสนอประสบการณ์ทำงานในฐานะ NDE Thailand ในประชุมปฏิบัติการจากมติการประชุม COP28 ที่ผ่านมา และเข้าร่วมการประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 60 (SB60) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25834/

– วันที่ 3-7 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. เข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 85 เผยแนวทางการใช้เครื่องมือคาดการณ์อนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/26217/

– วันที่ 5 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ BOI และสมาคมแผงวงจรไต้หวัน จัดโครงการ Online Job Matching คัดเลือกนักศึกษาจบใหม่ร่วมงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำจากไต้หวัน สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานได้ทันที

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25700/

– วันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ สสน. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “ความสำเร็จของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่” หนุนการจัดทำร่างนโยบาย “สารสนเทศและนวัตกรรมจัดการน้ำเชิงพื้นที่ เพื่ออนาคตประเทศไทย”

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25951/

– วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สอวช. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. “SCI POWER FOR FUTURE THALAND” ระดับภูมิภาค เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25827/

– วันที่ 17 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. เผยผลสำเร็จและเป้าหมายการพัฒนากำลังคน ตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนถึงวัยทำงาน สนับสนุนแนวทาง IGNITE THAILAND สร้างอุตสาหกรรมอนาคต

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25866/

– วันที่ 17-20 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. ได้รับเชิญจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “การค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน และการบ่มเพาะผู้ประกอบการการค้าอิเล็กทรอนิกส์” ภายใต้โครงการ Thai-China CBEC Excellence Program for Startups ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/26147/

– วันที่ 18 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. และหน่วยบริหารและจัดการทุน หารือโอกาสการดำเนินกิจกรรมและการกำหนดโจทย์ความร่วมมือในระดับนานาชาติร่วมกับกระทรวงการศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25902/

– วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ มจธ. ปิดหลักสูตรนักออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 6 สานต่อการผลิตนักนโยบาย อววน. สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25963/

– วันที่ 20 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. ขอแสดงความยินดี “รศ.พานิช อินต๊ะ” ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรมคนแรกของประเทศไทย

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25939/

– วันที่ 22 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. เผยผล IMD ปี 67 ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น 5 อันดับ พบค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาดีขึ้น 19 อันดับ ขณะที่ค่าใช้จ่าย R&D ลดลง ชูข้อสังเกต เพื่อขยับเพิ่มขีดความสามารถฯ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/25981/

– วันที่ 25 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมแสวนาในงาน STIP Compass 2024: EC-OECD STIP Compass Workshop on Data Collection

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/26194/

– วันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิกออฟติดอาวุธความรู้ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/26200/

– วันที่ 27 มิถุนายน 2567 กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเผยแนวทางสนับสนุนการพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อุตสาหกรรม

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/26163/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.