messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. “SCI POWER FOR FUTURE THALAND” ระดับภูมิภาค เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

สอวช. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. “SCI POWER FOR FUTURE THALAND” ระดับภูมิภาค เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2024 147 Views

(14 มิถุนายน 2567) ดร.สิริพร พิทยโสภณ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมการแถลงข่าวงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ (อว.แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THALAND) ระดับภูมิภาค ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน ซึ่งงานในครั้งนี้จะเป็นการระดมผลงานการปฏิรูปอุดมศึกษา ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวง อว. มาโชว์ในงานเพื่อแสดงศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ งานจะขึ้นใน 4 ภูมิภาค เริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2567 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือ วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2567 ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2567 ที่อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคตะวันออก วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดย กระทรวง อว. ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาจัดแสดงภายในงานมากมาย อาทิ การแข่งขัน SCI ROV Tournament Innovation Award 2024 การประกวดวาดภาพ การประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยระดับอุดมศึกษา (MHESI MUSIC VARIETY AWARD 2024) กิจกรรมสัมมนา การแสดงนวัตกรรมตลาดนัดหลักสูตร การจำหน่ายสินค้า โซน Science Caravan และยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายให้ประชาชนในทุกภูมิภาคเข้ามาเที่ยวชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Tags:

เรื่องล่าสุด