×

NXPO’S Highlights เดือนตุลาคม 2566

วันที่เผยแพร่ 6 พฤศจิกายน 2023

รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าแต่ละเดือน สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญของ สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– สอวช. เร่งเครื่องใช้ อววน. แก้โจทย์ยากประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก แก้ยากจน ลดเหลื่อมล้ำ พ้นกับดักรายได้ปานกลาง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/19576/

– “ศุภมาส” รมว. อว. นำคณะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังแนวทางการดำเนินงานของ สอวช. มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ดันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เมืองคาร์บอนต่ำ ลดก๊าซเรือนกระจก 8.5 ล้านตันคาร์บอนฯ (วันที่ 12 ตุลาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/19676/

– สอวช. ชี้แนวทางสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย มุ่งพัฒนาระบบนิเวศ การเข้าถึงเทคโนโลยี ปลดล็อกกฎระเบียบ หนุนสตาร์ทอัพในประเทศประกอบธุรกิจได้ง่ายและเติบโตต่อเนื่อง (วันที่ 16 ตุลาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/19696/

– สอวช. – สกสว. คิกออฟจัดตั้งเครือข่ายมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero (SRI Consortium for Net Zero) ผสานความร่วมมือรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นำวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ช่วยไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วันที่ 26 ตุลาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/20404/

ประมวลข่าวสารอื่น ๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566 สอวช. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทยในงาน SX2023

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/19568/

– วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สอวช. ร่วมอภิปรายในงานประชุมเปิดตัวข้อมูลนโยบาย วทน. บนแพลตฟอร์ม EC-OECD STIP Compass

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/19589/

– วันที่ 12 ตุลาคม 2566 JPA มาเลเซีย รุดดูงาน สอวช. หวังใช้เป็นโมเดลต้นแบบทำงานเชิงนโยบาย ชมเปาะ ทันสมัย โปร่งใส มีธรรมาภิบาล

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/19683/

– วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2566 สอวช. เข้าร่วมประชุม ADB International Skills Forum แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการศึกษาในไทย ยกระดับการพัฒนากำลังคนตอบความต้องการผู้จ้างงาน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/20190/

– วันที่ 19 ตุลาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าศึกษาดูงานการตรวจสอบภายในของ สอวช. เพื่อนำไปปรับใช้การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/19747/

– วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2566 สอวช. เข้าร่วมการเตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรีและการหารือระดับสูง และร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 123 โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/20394/

– วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2566 สอวช. ร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 84 แลกเปลี่ยนข้อริเริ่มของไทย สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมเสนอแนวทางขยายผลต่อในประเทศอาเซียน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/20421/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.