×

NXPO’S Highlights เดือนกันยายน 2565

วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2022

NXPO’S Highlights เดือนกันยายน 2565

คลิปวิดีโอสั้น ที่จะทำให้คุณรู้ว่า สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญที่ สอวช. ทำแบบเกาะติดรายเดือน ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– รายการ Future Talk by NXPO ครั้งที่ 13 ในประเด็น “ภูมิปัญญาและงานช่างท้องถิ่น “ตาน้ำ” ของวัฒนธรรมไทย” (วันที่ 5 กันยายน 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12770/

– ประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 12 กันยายน 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12799/

– ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ครั้งที่ 5/2565  (วันที่ 28 กันยายน 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12947/

– สอวช. คัดสรรกว่า 400 หลักสูตร หนุนผู้ประกอบการ 450 รายจ้างงานด้านสะเต็ม 700 ตำแหน่ง ยกระดับทักษะบุคลากรแล้ว 14,000 คน พร้อมรับอุตสาหกรรมอนาคต (วันที่ 3 กันยายน 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12748/

– สอวช. เปิดข้อมูลการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงด้านสะเต็มเกือบ 900 ตำแหน่ง เผยตัวเลขประมาณการรายได้รวมของลูกจ้าง สร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจกว่า 360 ล้านบาท (วันที่ 27 กันยายน 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12896/

ประมวลข่าวสารอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 6 กันยายน 2565 สอวช. – ส.อ.ท. หารือแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เชื่อมโยงการทำงานรัฐ-เอกชน มุ่งผนึกกำลังยกระดับรายได้ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ผ่านกลไกการสนับสนุนด้านนโยบาย

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12781/

– วันที่ 13 กันยายน 2565 สอวช. แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด เน้นเสริมสร้างความร่วมมือแบบใต้-ใต้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12839/

– วันที่ 14 กันยายน 2565 สอวช. ร่วมแสดงเจตนารมณ์พัฒนากำลังคนบนแพลตฟอร์มอัจฉริยะร่วมกับ 52 หน่วยงาน “ดร.กิติพงค์” ตั้งเป้าผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงให้ได้ 200,000 คน ภายใน 5 ปี

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12828/

– วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ นำโดย “พล.อ.ประวิตร” เห็นชอบผลวิจัยนวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการบริหารจัดการน้ำฯ มุ่งสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาด้านน้ำให้กับประชาชน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12852/

– วันที่ 16 กันยายน 2565 สอวช. หนุนดึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมช่วยในการบริการจัดการน้ำของประเทศ สร้างระบบจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12861/

– วันที่ 19-20 กันยายน 2565 สอวช. เข้าร่วมการประชุม Joint Session of the IBC and the IGBC ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12903/

– วันที่ 23 กันยายน 2565 สอวช. ร่วมเวทีถกแนวทางยุติความรุนแรงต่อเด็ก หนุนสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้เยาวชนค้นหาศักยภาพของตนเอง เชื่อพลังจากทุกภาคส่วนช่วยลดความรุนแรงได้

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12911/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.

อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ!!!