×

NXPO’S Highlights เดือนกรกฎาคม 2565

วันที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2022

NXPO’S Highlights เดือนกรกฎาคม 2565

คลิปวิดีโอสั้น ที่จะทำให้คุณรู้ว่า สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญที่ สอวช. ทำแบบเกาะติดรายเดือน ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช. เข้าร่วมเสวนา GrabNEXT ในหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ยั่งยืน” ในงานเสวนา “GrabNEXT ยกระดับประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” (วันที่ 6 กรกฎาคม 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12115/

– กระทรวงการ อว. และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศนวัตกรรมทางวัฒนธรรม ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม (วันที่ 12 กรกฎาคม 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12151/

– ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ “The World is in Crisis, How Can We Rescue? โลกป่วยขั้นวิกฤต…จะกู้โลกได้อย่างไร” ในงาน “ESG Symposium 2022: Achieving ESG and Growing Sustainability” (วันที่ 19 กรกฎาคม 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12191/

– รายการ Future Talk by NXPO ครั้งที่ 12 ในประเด็น “ผ่าแนวคิดการขอตำแหน่งวิชาการ ด้วยผลงานนวัตกรรม ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ” (วันที่ 27 กรกฎาคม 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12271/

– ผู้บริหารและพนักงาน สอวช. ร่วมกิจกรรม “Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (วันที่ 5 – 25 กรกฎาคม 2565)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12280/

ประมวลข่าวสารอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สอวช. แนะแนวทางพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อนาคต เน้นผลักดันการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐ – เอกชน แบบ  Co-creation สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12128/

– วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สอวช. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือนำร่องการพัฒนาทางด้านพลังงานหมุนเวียน และคาร์บอนเครดิต ระหว่าง กฟน. – ส.อ.ท. เน้นย้ำการผลักดันพัฒนากำลังคน และสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ สนับสนุนการทำงานที่สำคัญ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12141/

– วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 สอวช. – มจธ. จัดพิธีปิดหลักสูตรนักออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 4 มุ่งบ่มเพาะนักออกแบบนโยบาย สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแก้โจทย์สำคัญของประเทศ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12203/

– วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สอวช. มุ่งเป้าผลิตกำลังคนระดับสูง ตอบโจทย์ความต้องการในโลกอนาคต มั่นใจสถาบันอุดมศึกษาไทยปรับตัวได้ พร้อมเติมเต็มงาน 97 ล้านตำแหน่งที่ขาดแคลน

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12226/

– วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สอวช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12241/

– วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สอวช. เผยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกับโอกาสทางธุรกิจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/12251/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.

อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ!!!