×

ประกาศการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

27 มีนาคม 2017

จ้างทำกระเป๋าผ้า, แผ่นผับและสติ๊กเกอร์ Food Innopolis

ดาวน์โหลด

0

7 มีนาคม 2017

เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน

ดาวน์โหลด

0

10 กุมภาพันธ์ 2017

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดาวน์โหลด

0

28 ธันวาคม 2016

จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย(สวทน. – มก.)

ดาวน์โหลด

0

31 ตุลาคม 2016

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

0

25 ตุลาคม 2016

จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์

ดาวน์โหลด

0

3 ตุลาคม 2016

การจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์บทบาทและประเด็นเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการจัดทำแผนการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในภาคอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

0

3 ตุลาคม 2016

จ้างออกแบบและจัดทำเวปไซต์ Food Innopolis เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis

ดาวน์โหลด

0

30 ตุลาคม 2015

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด

0

30 ตุลาคม 2015

แผนการจัดหาปี 2559

แผนการจัดหาปี 2559

ดาวน์โหลด

0