×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » NXPO’S Highlights เดือนธันวาคม 2564

NXPO’S Highlights เดือนธันวาคม 2564

วันที่เผยแพร่ 10 มกราคม 2022 203 Views

NXPO’S Highlights คลิปวิดีโอสั้น ที่จะทำให้คุณรู้ว่า สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป เราจะพาทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญที่ สอวช. ทำแบบเกาะติดรายเดือน ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

NXPO’S Highlights เดือนธันวาคม 2564

– CE Innovation Policy Forum และการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม/เครือข่าย Thai SCP (วันที่ 1 ธันวาคม 2564)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/9469/

– ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 (วันที่ 15 ธันวาคม 2564)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/9583/

– รายการ Future Talk by NXPO ตอนที่ 7 “COP26 กับแนวทางของไทย ผนึก รัฐ – เอกชน จับมือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (วันที่ 23 ธันวาคม 2564)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/9621/

ประมวลข่าวสารอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ได้รับเชิญจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ภายใต้เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/9480/

– วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประเด็นสำคัญการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา” ภายใต้กิจกรรมบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมมอบนโยบายสภามหาวิทยาลัย “5 ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต PKRU Next”

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/9525/

– วันที่ 10 ธันวาคม 2564 สอวช. ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล โชว์ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของไทย ปี 64 อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความพร้อมสูงถึงสูงมาก

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/9536/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.

อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ!!!