×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ประกาศ “หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์”

สอวช. ประกาศ “หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์”

วันที่เผยแพร่ 21 มกราคม 2021 1101 Views

สอวช. ประกาศ “หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์”

สามารถยื่นเอกสารขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม และเอกสารขอรับรองการจ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูง ผ่านระบบสารสนเทศได้ทาง https://tp.nxpo.or.th ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2564 – 30 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ประกาศ “หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์”  
  • ประกาศกำหนดความต้องการทักษะบุคลากร (Future Skill Set) ที่รับรองโดย สอวช.
  • ประกาศกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้ทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองโดย สอวช.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอัชฌา ป่านแก้ว 02-109-5432 ต่อ 509, e-mail: atcha@nxpo.or.th
ดร.ดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล 02-109-5432 ต่อ 564, e-mail: duangrat@nxpo.or.th

Tags:

เรื่องล่าสุด