messenger icon
×

NXPO’S Highlights เดือนมกราคม 2567

วันที่เผยแพร่ 5 กุมภาพันธ์ 2024

รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าแต่ละเดือน สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญของ สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมสภานโยบาย อววน. ย้ำเร่งยกระดับการศึกษา ผลิตบุคลากรทักษะสูง รองรับอุตสาหกรรมอนาคต หนุนปั้นธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมเคาะกรอบวงเงินด้าน อววน. ปี 68 รวม 1.5 แสนล้านบาท (วันที่ 5 มกราคม 2567)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/22160/

– สอวช. ชวนร่วมกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 67 เปิดโลกแห่งศิลปะและจินตนาการในกิจกรรม “หนูน้อยนักออกแบบ” (วันที่ 12 มกราคม 2567)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/22264/

– “อว.” จับมือ “กรุงเทพมหานคร” เตรียมจัดงานตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเมือง เพิ่มทักษะใช้เทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมขยายผลสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ (วันที่ 27 มกราคม 2567)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/22658/

– สอวช. – มจธ. เปิดหลักสูตร STIP รุ่นที่ 6 มุ่งพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักนโยบาย อววน. เป็นรากฐานขับเคลื่อนประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (วันที่ 31 มกราคม 2567)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/22691/

ประมวลข่าวสารอื่น ๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 5 มกราคม 2567 สอวช. และคณะเข้าร่วมเยี่ยมชม โรงงานผลิตแบตเตอรี่ “โซเดียมไอออน” จากแร่เกลือหินแห่งแรกในประเทศไทย

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/22242/

– วันที่ 6 มกราคม 2567 สอวช. บพข. สกสว. และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยรถไฟรางเบา และยานยนต์ไฟฟ้า ที่ มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/22279/

– วันที่ 9 มกราคม 2567 สอวช. ร่วมกับ BOI จัดประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/22193/

– วันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 “สอวช.” แนะนำแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง STEMPlus และสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนากำลังคน ในงาน Automation & Robotic Day 2024 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/22617/

– วันที่ 29 มกราคม 2567 “นายกฯ” ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ย้ำเร่งยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติ ตั้งเป้านำ อววน. หนุนนโยบายรัฐบาล ต่อยอดนวัตกรรมและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในงานวิจัย-นวัตกรรม พร้อมปลดล็อกข้อจำกัดหลักเกณฑ์จัดซื้อ-จ้างเพื่อวิจัยและพัฒนา

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/22682/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.