×

มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2020

มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19

พบกับผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุม – คลี่คลาย ประเทศไทยกับ 4 ระยะหลังวิกฤต พร้อมสำรวจภาพอนาคต ผ่าน 4 เส้นทางและการเดินทางที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญ

จัดทำโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.