×

สมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567)

วันที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2020

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.