×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

17 ตุลาคม 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง

ดาวน์โหลด

0

1 สิงหาคม 2017

ประกาศผลสอบราคาการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : Wil) ระยะที่ 2

ดาวน์โหลด

0

26 กรกฎาคม 2017

ประกาศผลสอบราคาจ้างจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis Innovation Contest 2017

ดาวน์โหลด

0

19 กรกฎาคม 2017

ประกาศผลการจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

0

24 กุมภาพันธ์ 2017

ประกาศผลการจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดาวน์โหลด

0

31 ตุลาคม 2016

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด

0

31 ตุลาคม 2016

0001/2560

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด

0