×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
1 พฤศจิกายน 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
ดาวน์โหลด
0
31 ตุลาคม 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการกลั่นกรองโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
ดาวน์โหลด
0
17 ตุลาคม 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง
ดาวน์โหลด
0
1 สิงหาคม 2017
ประกาศผลสอบราคาการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : Wil) ระยะที่ 2
ดาวน์โหลด
0
26 กรกฎาคม 2017
ประกาศผลสอบราคาจ้างจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis Innovation Contest 2017
ดาวน์โหลด
0
19 กรกฎาคม 2017
ประกาศผลการจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
0
24 กุมภาพันธ์ 2017
ประกาศผลการจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ดาวน์โหลด
0
31 ตุลาคม 2016
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด
0
31 ตุลาคม 2016
0001/2560
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด
0