×

ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม

13 พฤศจิกายน 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ บทบรรยาย บทสัมภาษณ์และพากษ์เสียง

ดาวน์โหลด

0

6 พฤศจิกายน 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการป้ายประชาสัมพันธ์เมืองนวัตกรรมอาหาร

ดาวน์โหลด

0

6 พฤศจิกายน 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือสำหรับโครงการ Talent Mobility

ดาวน์โหลด

0

2 พฤศจิกายน 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ดาวน์โหลด

0

1 พฤศจิกายน 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Visionary Leader Workshop

ดาวน์โหลด

0

1 พฤศจิกายน 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลด

0

1 พฤศจิกายน 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร

ดาวน์โหลด

0

31 ตุลาคม 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการกลั่นกรองโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด

0

17 ตุลาคม 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง

ดาวน์โหลด

0

1 สิงหาคม 2017

ประกาศผลสอบราคาการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : Wil) ระยะที่ 2

ดาวน์โหลด

0