×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผลการวิเคราะห์ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

ผลการวิเคราะห์ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

วันที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2019