messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน “อว.แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THALAND”

สอวช. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน “อว.แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THALAND”

วันที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2024 95 Views

(10 กรกฎาคม 2567) ดร.สิริพร พิทยโสภณ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมการแถลงข่าวงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ ส่วนกลาง (อว.แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THALAND) ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน เพื่อยกระดับทักษะองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่ประชาชนไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ พร้อมแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

อว.แฟร์ มีกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ภายในงานแบ่งออกเป็นนิทรรศการ 6 โซนไฮไลต์ ได้แก่ 1. Zone A : INSPIRED BY SCIENCE จุดประกายความคิด สร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจ 2. Zone B : SCIENCE FOR LIFELONG LEARNING เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมแนะแนวอาชีพแห่งอนาคต เหมาะสำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา โดยในโซนนี้จะได้พบกับบูทนิทรรศการ STEMPlus จาก สอวช. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 3. Zone C : STARTUP LAUNCHPAD วิทยาศาสตร์เพื่อ Startup และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 4. Zone D : SCIENCE FOR EXPONENTIAL GROWTH วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับ ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่อนาคต 5. Zone E : SCIENCE FOR ALL WELL-BEING วิทยาศาสตร์เพื่อสังคมที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ และชีวิตที่ผาสุก และ 6. Zone F : SCIENCE FOR FUTURE THAILAND วิทยาศาสตร์เพื่อ “อนาคตประเทศไทย” ที่สดใสและยั่งยืน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ส่วนในวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2567 เปิดให้ประชาชนเข้าชมงานตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mhesifair.com

เรื่องล่าสุด