messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมงานเปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ช่วยสร้างความตระหนักรู้ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน

กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมงานเปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ช่วยสร้างความตระหนักรู้ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน

วันที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2024 104 Views

(8 กรกฎาคม 2567) ดร.สิริพร พิทยโสภณ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์” ศูนย์ปฏิบัติราชการร่วมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งชมนิทรรศการผลงานของ 13 หน่วยงาน อว. ที่สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจการช่วยเหลือและสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี) และมีการปล่อยขบวนผู้พันวิทย์ เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน บริเวณด้านหน้าอาคารพระจอมเกล้า

“ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานในสังกัด อว. ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าวจะดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายหน่วยงานของกระทรวง อว. ซึ่งประชาชนหรือหน่วยงานสามารถแจ้งปัญหาผ่านสายด่วน 1313 Facebook ผู้พันวิทย์ อว. และ Line Id : @pupanvit โดยจะมีทีมงานส่วนกลางเป็นผู้รับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปฏิบัติการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง #สอวช #NXPO #กระทรวงอว #ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์

Tags:

เรื่องล่าสุด