messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รมว.อว. นำทีม สอวช. และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การประชุม ครม. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

รมว.อว. นำทีม สอวช. และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การประชุม ครม. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

วันที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2024 186 Views

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผู้แทนหน่วยงานและคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ สวนตาลลุงถนอม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานของกระทรวงในพื้นที่ โดยมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการนวัตกรรมชุมชน ในรูปแบบ Outdoor จาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ องค์การมหาชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

จากนั้น นางสาวศุภมาส พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนการอาหาร นานาชาติเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” ภายใต้้นโยบายการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านอาหาร และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร จาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันวิทยาลัยชุมชน

Tags:

เรื่องล่าสุด