×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าและบริจาคเงินให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

สอวช. ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าและบริจาคเงินให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2024 180 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าและบริจาคเงิน ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยปฏิทินเหล่านี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปทำเป็นกระดาษจดโน้ตสำหรับคนตาบอด และส่วนที่เหลือสามารถนำไปขาย เพื่อนำรายได้ไปซื้อกระดาษสำหรับการพิมพ์อักษรเบรลล์ ใช้พิมพ์เป็นหนังสือนำไปมอบให้กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศได้ต่อไป

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากร สอวช. ยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ “1 หัวใจ สู่ชีวิตใหม่” ของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท เพื่อเป็นค่าผ่าตัดรักษาและค่าดูแลหลังผ่าตัดสำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการวิกฤตในทารก

โดยทั้ง 2 กิจกรรมนี้ สอวช. จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

Tags:

เรื่องล่าสุด