×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส ๒๕๖๗ แด่ สอวช.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส ๒๕๖๗ แด่ สอวช.

วันที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2024 176 Views

(๒๔ มกราคม ๒๕๖๗) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ฯ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๗ มอบให้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมี นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข รองผู้อำนวยการ สอวช. เป็นผู้รับมอบ

สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน จัดทำด้วยกระดาษแข็งพื้นสีขาว ด้านหน้ามีตราประจำพระองค์สีทอง โดยมีอักษรพระนามย่อ “จภ” ขณะที่ด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์ พร้อมข้อความอวยพร “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๗” “Season’s Greeting 2024” พร้อมลายเซ็นพระนาม และด้านในฝั่งขวาเป็นภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Tags:

เรื่องล่าสุด