×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. และคณะเข้าร่วมเยี่ยมชมต้นแบบรถกระบะไฟฟ้าดัดแปลงของบริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

สอวช. และคณะเข้าร่วมเยี่ยมชมต้นแบบรถกระบะไฟฟ้าดัดแปลงของบริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่เผยแพร่ 28 ธันวาคม 2023 680 Views

ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย นักยุทธศาสตร์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) รศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายปริพัตร บูรณสิน อุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงไทย (ECAT) และคณะเข้าร่วมเยี่ยมชมผลงานต้นแบบรถกระบะไฟฟ้าดัดแปลง วิจัยและพัฒนาโดยบริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด จัดแสดงในงาน Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy 2023 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยต้นแบบดังกล่าว เป็นการดัดแปลงรถกระบะที่มีอายุมากกว่า 10 ปี โดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากการนำเข้าจากต่างประเทศและจากการพัฒนาชิ้นส่วนในประเทศ โดยมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างวิศวกรจากประเทศญี่ปุ่นและไทยในการออกแบบการดัดแปลง และมีการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยตามแนวปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ รถต้นแบบคันนี้ได้รับการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากกรมการขนส่งทางบก และได้ผ่านการวิ่งทดสอบการใช้งานบนท้องถนนจริงเป็นระยะทางกว่า 7,000 กิโลเมตรแล้ว นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของความตั้งใจในการพัฒนาการยกระดับเทคโนโลยีด้านยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงให้เข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่จะมีมากขึ้นในอนาคต และคาดว่าหลังจากการทดสอบแล้วเสร็จบริษัทจะขอหารือกับรัฐบาลไทยเรื่องทิศทางและความชัดเจนด้านนโยบาย หรือมีการสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลไทยซึ่งจะมีผลต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทในการขยายผลไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ การสร้างความร่วมมือ และการสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของไทยในมิติต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนการลดการปลดปล่อย PM2.5 และ CO2 ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศต่อไป

เรื่องล่าสุด