×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

สอวช. รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 สำหรับหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

วันที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2023 192 Views

(6 ธันวาคม 2566) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข รองผู้อำนวยการ สอวช. และนายยงยุทธ โทอิ้ง หัวหน้าส่วน ฝ่ายพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล และดิจิทัล เข้าร่วมรับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Awards 2023) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย สอวช. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และ “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)” จาก นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน และในปีนี้ได้นำผลการสำรวจมาพิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ต่อไป

เรื่องล่าสุด