×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมกับ บพข. เข้าเยี่ยมชมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าของ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

สอวช. ร่วมกับ บพข. เข้าเยี่ยมชมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าของ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2023 75 Views

(24 ตุลาคม 2566) ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถโดยสารของบริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย เถ้าแก่บริษัท ได้ร่วมหารือถึงประเด็นท้าทายและความสามารถในการวิจัยและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าในส่วนต่าง ๆ อาทิ การออกแบบโครงรถ (Chassis) การออกแบบวงจรไฟฟ้าจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และการออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมรถโดยสาร (VCU) ตลอดจนการพัฒนาและผลิตในเชิงอุตสาหกรรมของโครงสร้างรถโดยสารไฟฟ้า การผลิตและประกอบชุดสายไฟฟ้า (Wire Harness) การผลิตแผงชุดวงจร BMS และ VCU ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และยืนยันได้ถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถในการพัฒนาและยกระดับการออกแบบทั้งระบบใหม่เพื่อให้เกิดความแตกต่างและสามารถผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเฉพาะทางทั้งในด้านของคุณภาพและราคา โดยการพัฒนาจากจุดแข็งของบริษัทที่เน้นการพึ่งพาตัวเอง การสร้างบุคลากรและทีมงานภายใน และการลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในโอกาสนี้ บพข. สอวช. และ บ.เชิดชัย ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อต่อยอดการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

เรื่องล่าสุด