×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รอง ผอ.สอวช. นำผู้บริหารและพนักงานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

รอง ผอ.สอวช. นำผู้บริหารและพนักงานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2019 252 Views

(24 กรกฎาคม 2562) ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล อภิลักขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ ภายหลังกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ตลอดจนร่วมลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชั้น 14 สอวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี

Tags:

เรื่องล่าสุด