×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » Thai Startup Ecosystem Survey ประจำปี 2018

Thai Startup Ecosystem Survey ประจำปี 2018

วันที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2019

การเปิดเผยผลสำรวจระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Thai Startup Ecosystem) ประจำปี 2018

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA)
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม การเปิดเผยผลสำรวจระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Thai Startup Ecosystem) ประจำปี 2018

Date: 29 พ.ค. 2019
Time: 13:00-16:00
Venue: หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ (ชั้น 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลสำรวจระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Thai Startup Ecosystem) ประจำปี 2018

คลิก Download เอกสาร (TH)
คลิก Download เอกสาร (EN)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
https://www.zipeventapp.com/e/Thai-Startup-Ecosystem-Survey-2018