messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจและการผลิตแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

สอวช. ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจและการผลิตแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2022 856 Views

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และคณะเข้าเยี่ยมชม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจและการผลิตแบตเตอรี่ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และธุรกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ให้การต้อนรับ โดยคณะฯ รับฟังการบรรยายเรื่องการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน แผนธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และเยี่ยมชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่และโรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พร้อมร่วมทดลองการใช้งานด้วย

นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คณะผู้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ได้เข้ารับชม VTR The First Gigafactory in ASEAN ชมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ของ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และศึกษาดูงานภายในโรงงานและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่ม EA ประกอบด้วย โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร “อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย)” ที่มีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มุ่งเป้าสร้าง New S-Curve ครั้งสำคัญ และโรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรแห่งแรกของคนไทย ความร่วมมือระหว่างบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จํากัด (มหาชน) และชมสายการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด ซึ่งเป็นสายการประกอบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย 100% และได้ส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าให้บริการแก่ประชาชนแล้ว โดยนำเทคโนโลยี DC Fast Charge ที่ทันสมัยที่สุดของ EA Anywhere มาออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานด้วยเวลาการชาร์จที่สั้นที่สุด และประหยัดพลังงาน

เรื่องล่าสุด