×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. เปิดตัวระบบ Alldo ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ fully digitalised NXPO ในอนาคต

สอวช. เปิดตัวระบบ Alldo ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ fully digitalised NXPO ในอนาคต

วันที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2022 177 Views

(3 ตุลาคม 2565) ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารและจัดการทุน (บพค. บพข. บพค.) ร่วมเปิดตัวระบบ Alldo ระบบสารสนเทศระบบใหม่ของสำนักงาน ที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และการบริหารโครงการความร่วมมือ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละส่วนงานและสามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบ Alldo เป็น Open-source ERP เป็นซอฟต์แวร์ที่ใครก็สามารถนำไปใช้ หรือพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การนำระบบดังกล่าวมาใช้จึงเป็นเจตนารมณ์ของสำนักงานที่จะคืนประโยชน์สู่สังคมโดยการให้ Source Code ของระบบกับหน่วยงานภาครัฐอื่นที่สนใจนำไปต่อยอดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ระบบนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาระบบที่ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล รองรับระบบบริหารงานในสำนักงาน ช่วยให้บริหารโครงการและงบประมาณได้แบบ real time ลดเวลาการทำงาน ลดกระดาษ ลดความผิดพลาดจาก Human error และสามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ใดก็ได้ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทย โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐมีความก้าวหน้าด้านดิจิทัล จึงนับเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ fully digitalised NXPO ในอนาคต ซึ่ง สอวช. เริ่มเปิดการใช้งานระบบใหม่นี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการนำซอฟต์แวร์ที่ สอวช. พัฒนาขึ้นไปใช้หรือต่อยอดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล info@nxpo.or.th หรือ โทร 02 109 5432

เรื่องล่าสุด