×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » HOW TO ตามหาคนที่ใช่ ‘Talent Thailand’ แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ กำลังคนศักยภาพสูง ที่เดียวจบ! ค้นหาง่าย นำไปใช้ได้ตรงจุด

HOW TO ตามหาคนที่ใช่ ‘Talent Thailand’ แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ กำลังคนศักยภาพสูง ที่เดียวจบ! ค้นหาง่าย นำไปใช้ได้ตรงจุด

วันที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2022 157 Views

จะหาคนมาร่วมทีมทั้งที ไม่ใช่เรื่องง่าย ใครคือคนที่ใช่ ใครคือคนที่เหมาะสม และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ

จะดีแค่ไหน หากประเทศไทยมีแพลตฟอร์มที่ใช้รวบรวม ค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน สอวช. ขอแนะนำ “Talent Thailand” แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ (Talent Utilization Platform for National Talent Pool)

Talent Thailand เป็นเสมือนระบบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลกำลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อการวางแผนกำลังคนของประเทศในอนาคต นำไปสู่การกำหนดทิศทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคน อาทิ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และการวางแผนการทำงานร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ (Talent Utilization Alliance) โดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานราชการภายใน อว. ที่สามารถเปิดเผยได้ และนำไปวิเคราะห์ (Analytics) เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการใช้ประโยชน์บุคลากรศักยภาพสูงของประเทศผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่จำนวน 3 ระบบ ได้แก่

🔹 ฐานข้อมูล Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมนานาชาติ แสดงผลงานทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

🔹 ฐานข้อมูล Science and Technology Infrastructure Databank (STDB) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีการนำเข้าข้อมูลผู้เชี่ยวชาญจาก 15 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวง อว. และมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API กับหน่วยงานทั้งใน และนอกกระทรวง อว. เช่น วช. สวทช. และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นต้น ซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อ และความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ

🔹 ฐานข้อมูล National Research and Innovation Information System (NRIIS) ซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อผลงานวิจัย และความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ

การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ชื่อ-สกุล ผลงาน และข้อมูลการติดต่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงการทำงานกับผู้มีศักยภาพสูงให้สามารถทำงานที่ตรงความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม Talent Thailand ได้รวบรวมข้อมูลบุคคลที่มีศักยภาพสูง จำนวน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึง 5 กลุ่มการวิจัยขั้นแนวหน้า เช่น เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีอวกาศ ฟิสิกส์พลังงานสูง เป็นต้น

Click Link เว็บไซต์ลองใช้งานได้ที่นี่เลย : https://talent.nxpo.or.th

จากที่เกริ่นไปแล้วว่า Talent Thailand คือ แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ แต่ขอสรุปให้เข้าใจง่ายมากขึ้นว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลกำลังคนที่มีศักยภาพสูงของไทย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนกำลังคนของประเทศในอนาคต

ด้วยระบบที่มีการวิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนากำลังคน ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างตรงจุด ตรงใจ และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ สู่การทำงานร่วมกันในภาคส่วนที่ต้องการ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศนั่นเอง

ถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตา Talent Thailand เป็นอย่างไร วิธีการค้นหาผู้มีศักยภาพสูงเข้าถึงง่ายขนาดไหน มาชมแพลตฟอร์มไปพร้อม ๆ กันเลย

STEP 1 – คลิกลิงก์เว็บไซต์ https://talent.nxpo.or.th/
คุณจะได้พบกับเมนู และ Icon ต่าง ๆ ที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลได้ทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการวิจัยขั้นแนวหน้าที่คุณสนใจ มีกราฟแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่าย มีข้อมูลจัดลำดับ TOP 10 สาขาการวิจัย, Top 10 การนำผลงานไปใช้ประโยชน์, ประสบการณ์การทำงานของ Talent, ประเภทผู้มีศักยภาพสูง, ความเชี่ยวชาญของ Talent (Top 100 Keyword) และจำนวน Talent จำแนกตามพื้นที่

STEP 2 – เลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอเมนู TALENT POOL คลิก “ค้นหาผู้มีศักยภาพสูง” เพื่อดูข้อมูลกำลังคนระดับสูงที่สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศ

10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
1. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
2. อุตสาหกรรมดิจิทัล
3. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
4. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
5. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
6. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
7. อุตสาหกรรมอาหาร
8. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
9. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
10. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รวมถึงการวิจัยขั้นแนวหน้า เช่น เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีอวกาศ ฟิสิกส์พลังงานสูง เป็นต้น

STEP 3 – เมื่อเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม หรือการวิจัยขั้นแนวหน้าที่คุณต้องการนำข้อมูลไปใช้เสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกกรองข้อมูลที่ต้องการจาก Key word ในด้าน Research Field หรือ Research Branch โดยคลิกดูข้อมูลได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกกรองข้อมูลที่ต้องการจาก Key word ในด้านที่คุณต้องการ เพื่อดูข้อมูลจำนวน Talent ตามพื้นที่ ว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านที่คุณสนใจอยู่ภูมิภาคใดของประเทศไทย

2. เลือกจังหวัด หรือ Talent ตามพื้นที่ เพื่อเลือกดูข้อมูลกำลังคน สังกัด ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ โดยข้อมูลจะปรากฏขึ้นในรูปแบบเขตพื้นที่จังหวัดตามรูปแผนที่ประเทศไทย

3. สามารถกดลิงก์ไปดูข้อมูลนักวิจัย สังกัด ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ ของนักวิจัยโดยตรงได้เลย โดยจะมีการแสดงหน่วยงาน และสังกัด ให้คุณเลือกชมได้ง่ายขึ้น

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้พบกับข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่คุณตามหาได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเปิดหาหลายเว็บไซต์ให้ยุ่งยาก ลดขั้นตอนการค้นหา ได้ข้อมูลกำลังคนที่ตอบโจทย์การทำงานได้มากขึ้น

ข้อมูลมาจากไหน และใครได้ประโยชน์จาก Talent Thailand บ้าง?

ข้อมูลใน Talent Thailand มาจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และครอบคลุมกลุ่มบุคคล ที่เป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิจัยไทยในต่างประเทศ

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ สามารถนำข้อมูลผู้มีศักยภาพสูงจากแพลตฟอร์มไปต่อยอดทำงานที่ตรงความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาอยู่บนแพลตฟอร์ม Talent Thailand เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการออกแบบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนากำลังคนต่อไปนั่นเอง

แต่ยังไม่จบแค่นั้น! สามารถอ่านข่าว และบทความที่น่าสนใจได้อีกเพียบ

ในเว็บไซต์ https://talent.nxpo.or.th/ ให้คุณอัปเดตเทรนด์ด้านการพัฒนากำลังคนได้ก่อนใคร ทันทุกกระแส ค้นหาคนทำงานได้ตรงใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดทำโดยทีมงาน Talent Utilization Alliance

Talent Utilization Alliance คือใคร?

เป็นหน่วยงานกลางที่เชื่อมโยงให้สามารถนำผู้มีศักยภาพสูงไปทำงานที่ตรงความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการ เกิดการพัฒนาเส้นทางอาชีพของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย

– เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
– อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park)
– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I)
– สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
– สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER)

Talent Thailand เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ รวมถึง สอวช. เป็นหนึ่งในคณะทำงาน ในการวางแผนสร้างแพลตฟอร์ม Talent Thailand ขึ้นมาร่วมกับอีกหลายภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนากำลังคน และพัฒนาประเทศไปด้วยกัน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://talent.nxpo.or.th/about

เรื่องล่าสุด