×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » บุคลากร สอวช. ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี อว.” ประจำปี 2564

บุคลากร สอวช. ร่วมรับมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี อว.” ประจำปี 2564

วันที่เผยแพร่ 3 พฤษภาคม 2022 94 Views

(2 พฤษภาคม 2565) นางสาวชโลธร บุญเหลือ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้ารับมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี อว.” ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ครบรอบ 3 ปี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี อว.” จำนวน 14 คน

ทั้งนี้ กระทรวง อว. ได้คัดเลือก “คนดีศรี อว.” โดยพิจารณาจากผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง